domů
registrační pokladny

 

Musíme se registračních pokladen bát

Výklad Zákona o registračních pokladnách dle Ministerstva financí

Na koho se vztahuje zákon o registračních pokladnách

Kdy zákon vstupuje v platnost

Povinnosti pro subjekty, kterých se týká Zákon o registračních pokladnách

Co musí splňovat registrační pokladny podle Zákon o registračních pokladnách

Výjimky, kdy nedochází k povinnosti Sevidovat platby prostřednictvím pokladny

Vymezení pojmu "maloobchod"

Registrace pokladny

Co je to fiskální zařízení

 
  

Registrační pokladny

Možnost změny servisního střediska by měla upravovat uzavřená servisní smlouva mezi servisním střediskem a povinným subjektem. Servisní smlouva by měla řešit ve svém ustanovení, jak může být smlouva ukončena a to např. písemnou dohodou, písemnou výpovědí, písemným odstoupením ze strany povinného subjektu, nebo písemným odstoupením ze strany servisního střediska. Povinný subjekt při změně servisního střediska má povinnost bezodkladně uzavřít servisní smlouvu s jiným servisním střediskem a ohlásit tuto změnu svému místně příslušnému finančnímu úřadu a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo a současně s tím předloží svému místně příslušnému finančnímu úřadu servisní knihu k vyznačení změn údajů. Změnu údajů může provést rovněž finanční úřad příslušný podle pokladního místa.

 

Zdroj: MF

 

 

 

 

Copyright ©2007 Petr Junek
Reklama

Torrenty za HUbičKU