domů
registrační pokladny

 

Musíme se registračních pokladen bát

Výklad Zákona o registračních pokladnách dle Ministerstva financí

Na koho se vztahuje zákon o registračních pokladnách

Kdy zákon vstupuje v platnost

Povinnosti pro subjekty, kterých se týká Zákon o registračních pokladnách

Co musí splňovat registrační pokladny podle Zákon o registračních pokladnách

Výjimky, kdy nedochází k povinnosti Sevidovat platby prostřednictvím pokladny

Vymezení pojmu "maloobchod"

Registrace pokladny

Co je to fiskální zařízení

 
  

Registrační pokladny

Do 31. prosince 2006 jsou všechny subjekty povinny, kterých se týká Zákon o registračních pokladnách
  • zakoupit certifikovanou pokladnu odpovídající zákonu nebo doplnit stávající pokladnu, což znamená doplnit ji o fiskální paměť a upravit ji tak, aby odpovídala certifikovaným pokladnám a splňovala náležitosti zákona. U PC pokladen je nutné dokoupit fiskální tiskárnu a změnit pokladní software tak, aby spolu s tiskárnou odpovídal certifikované pokladně,
  • uzavřít s autorizovaným servisním střediskem smlouvu o servisu všech užívaných pokladen,
  • předložit svému místně příslušnému finančnímu úřadu servisní knihu s potřebnými údaji a získat od něj daňové kódy pro všechny užívané pokladny,
  • zajistit, aby servisní středisko uvedlo pokladnu do provozu.

Zdroj: MF

 

 

 

 

Copyright ©2007 Petr Junek
Reklama

Torrenty za HUbičKU