domů
registrační pokladny

 

Musíme se registračních pokladen bát

Výklad Zákona o registračních pokladnách dle Ministerstva financí

Na koho se vztahuje zákon o registračních pokladnách

Kdy zákon vstupuje v platnost

Povinnosti pro subjekty, kterých se týká Zákon o registračních pokladnách

Co musí splňovat registrační pokladny podle Zákon o registračních pokladnách

Výjimky, kdy nedochází k povinnosti evidovat platby prostřednictvím pokladny

Vymezení pojmu "maloobchod"

Registrace pokladny

Co je to fiskální zařízení

 
  

Registrační pokladny

Zákon se týká všech, kteří provádějí prodej koncovým spotřebitelům a to v oblasti maloobchodu a pohostinství. Pro Zákon o registračních pokladnách není rozhodující, zda na živnostenském listě je uveden název činnosti 'maloobchod' nebo 'koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej'. Další náležitosti upravuje Živnostenský zákon, který v §31 odst.17 praví: Podnikatel je povinen vydat zákazníkovi doklady o prodeji zboží o poskytnutí služby, přesahuje-li cena částku 50,-Kč. Z konzultací vyplynulo, že za nesplňování této novelizace hrozí podnikateli pokuta až 1.000.000,-Kč. Udělování pokuty závisí pouze od aktivity příslušného finančního úřadu.

 

 

 

Copyright ©2007 Petr Junek
Reklama

Torrenty za HUbičKU