domů
registrační pokladny

 

Musíme se registračních pokladen bát

Výklad Zákona o registračních pokladnách dle Ministerstva financí

Na koho se vztahuje zákon o registračních pokladnách

Kdy zákon vstupuje v platnost

Povinnosti pro subjekty, kterých se týká Zákon o registračních pokladnách

Co musí splňovat registrační pokladny podle Zákon o registračních pokladnách

Výjimky, kdy nedochází k povinnosti Sevidovat platby prostřednictvím pokladny

Vymezení pojmu "maloobchod"

Registrace pokladny

Co je to fiskální zařízení

 
  

Registrační pokladny

Povinnost zaznamenat platby prostřednictvím pokladny se nevztahuje na prodej zboží prostřednictvím prodejních automatů nebo při podomním a pochůzkovém prodeji.Dále při prodeji cenin, jízdenek MHD, telefonních karet, denního a periodického tisku postačí, když jsou platby za toto zboží zaevidovány jednou položkou za celý den, i když jednotlivá platba přesáhne částku 50 Kč. Jinými slovy řečeno, nemusíte vystavovat jednotlivé pokladní bloky. Takový způsob evidence je možné použít i pro všechny platby, pokud částka k úhradě nepřevýší hodnotu 50 Kč. Použití této výjimky předpokládá vedení 'pomocné' evidence.


Zdroj: MF

 

 

 

Copyright ©2007 Petr Junek
Reklama

Torrenty za HUbičKU