domů
registrační pokladny

 

Správa sítě u zákazníka

Vzdálená správa sítě

Telefonická podpora

Emailová podpora


Tvorba počítačové sítě:

LAN sítě

WiFi sítě

  

Počítačové sítě

Správa sítě

Pod pojmem"správa sítě" rozumíme kompletní přesun starostí o bezproblémové fungování počítačové sítě a veškeré kancelářské techniky na jednu firmu, specializující se na tuto oblast. Tato správcovská firma pak řeší veškeré problémy, které se na Vaši síti vyskytnou. Velmi důležité je také zajištění preventivní ochrany proti možné ztrátě důležitých dat díky neodbornému zásahu nebo nějaké nepředvídatelné nehodě počítače. Počítá se samozřejmě také s vysokým stupněm ochrany Vašich citlivých interních dat proti úniku informací například pomocí internetu nebo zničení počítačovými viry. S tím samozřejmě souvisí i kompletní zhodnocení stávající situace a nalezení obptimálního řešení pro budoucí požadavky včetně jeho realizace.
Tento model počítačové podpory je díky svému zaměření vhodný zejména pro menší a střední společnosti. Jedná se o správu počítačů i serveru, administraci celé počítačové sítě a podporu pro uživatele s volitelným měsíčním paušálem, který se odvíjí od rozsahu požadovaných služeb.

Výhody

Vy se nemusíte starat prakticky o nic a přesto máte jistotu bezpečně fungující počítačové sítě. Nemusíte zaměstnávat IT profesionála na plný úvazek, kterého je potřeba pravidelně školit a vyplácet mu vysoký plat, aby Vám po proškolení neutekl jinam. Naše společnost Vám nabízí služby proškolených profesionálu pro různé oblasti IT scény a pravidelně jim zajišťuje další školení a certifikace. Vy pak máte vždy k dispozici člověka, který je schopen vyřešit konkrétní problém. Navíc finanční zátěž pro Vás za takovouto službu je podstatně nižší, než zaměstnat jednoho člověka na plný úvazek. Výhody jsou tedy minimálně dvě - ta první je finanční úspora a ta druhá je širší a profesionálnější paleta schopností našeho týmu. Navíc získáte partnera, který neonemocní, nečerpá dovolenou a své služby fakturuje.

 

 

 

Copyright ©2007 Petr Junek
Reklama

Torrenty za HUbičKU